De Veestal

Vanaf 2011 staan onze koeien in een mooie moderne stal. Met melkrobot en mestrobot.